Where brands get prime care Mccoy

Dne 6.9.2011 Byla naše agentura přijata za řádného člena iBTL sekce Asociace komunikačních agentur. Máme radost...

Posilujeme. Do agentury nastoupila na pozici Client Service Directora Jana Mikušicová, která přešla z agentury WMC Grey....

Vyhráli jsme tendr a budeme dělat TV sponzorský odkaz pro společnost Hamé a prémiový brand Znojmia.

POPAI Aktivační agentury AKA